Wat is een API?

API staat voor Application Programming Interface. Deze zorgt voor de uitwisseling van gegevens tussen apps en backend. Het is een koppeling tussen de twee systemen, ofwel een poort van het ene systeem naar het andere.

Het is te vergelijken met een stopcontact: hierin gaat een stekker om stroom te krijgen. De apps worden in een API gehangen om data uit te wisselen. De ontwikkelaars maken afspraken over de structuur van de uit te wisselen data. De systemen die gaan samenwerken moeten namelijk dezelfde taal spreken. Om weer terug te komen op het voorbeeld van de stopcontacten: deze verschillen ook per land en zal er reisstekker aangeschaft moeten worden om gebruik te maken van het stopcontact.


Terug naar definities