Onderhoud app: waarom, wanneer en hoe duur?

Een belangrijk punt van aandacht – ook in financieel opzicht – is het geschikt maken van uw app voor de verschillende softwareversies die nu draaien op de smartphones van consumenten. We zoomen hier voor het gemak even in op Android en iOS, omdat deze platforms verreweg het grootste deel van de markt bedienen.

Natuurlijk wilt u graag dat uw app door iedereen te gebruiken is, maar een 100% marktdekking is vanuit kostenoogpunt een illusie. Weliswaar wisselen veel consumenten een smartphone binnen twee jaar in voor een nieuw exemplaar, er blijft toch altijd nog een aanzienlijk deel over met een apparaat dat niet echt meer up-to-date is. De oorzaken hiervan zijn legio. Niet iedereen heeft de middelen om de allernieuwste smartphone van Apple of Samsung aan te schaffen. Sommigen blijven daarom een smartphone gebruiken zolang deze nog naar behoren functioneert. Daarnaast is er sprake van een aanzienlijke ‘doorgeefmarkt’, al dan niet tegen betaling. De geluksvogels die wel een gloednieuwe smartphone kunnen bekostigen, geven hun oude exemplaar vaak door binnen gezin, familie of vriendenkring.

Hoe ouder de smartphone, hoe groter de kans dat het besturingssysteem van het toestel ook achterloopt. Het is relatief duur om uw app geschikt (compatible) te maken voor deze oudere versies, terwijl hun aandeel in de tijd ook nog eens afneemt. Daarnaast ontbreekt de zekerheid dat uw app soepel blijft draaien op toekomstige softwareversies die Android en Apple uitbrengen. Het is een balans tussen verleden en toekomst, waarbij u vooral naar de feiten moet kijken om de juiste beslissingen te nemen.

Updates bij verschillende platformen

Als uw app op verschillende platformen draait zal er voor beide platformen een update plaats vinden. Dat betekent dubbele kosten, zo heeft zowel Apple als Android een eigen development omgeving.

Apple

Apple heeft de afgelopen jaren een update-mechanisme in werking gesteld dat vrij ‘dwingend’ is richting de eindgebruiker. Doorlopende herinneringen zorgen er in de praktijk voor dat de nieuwste versie van iOS binnen enkele weken op meer dan 75% van de geschikte toestellen draait. Raadpleeg de data van Apteligent om op ieder moment een gedetailleerd beeld te zien van de verdeling van gebruikers over de verschillende subversies.

Android

Het updateproces van software op Android-smartphones is iets minder voorspelbaar. De reden hiervan is dat alle fabrikanten (Samsung, LG, HTC) hun eigen beleid hebben. Ze besluiten individueel wanneer een nieuwe Android-softwareversie wordt uitgerold op de smartphones van klanten. Er is dus sprake van een veel meer gefragmenteerde Android-markt. Waar u als iOS-ontwikkelaar slechts rekening hoeft te houden met een tiental verschillende iPhone-modellen, loopt dit aantal voor Android al snel in de duizenden (!) modellen. Dit ziet u ook terug in de gebruikersaandelen van Android-versies. Volgens eigen cijfers draait op dit moment slechts een klein deel van alle Android-smartphones op de meest recente softwareversie. De afbeelding hieronder laat duidelijk zien welke fragmentatie er medio 2018 heerste op het gebied van Android-softwareversies.

Update versies Android

Soorten updates

We maken onderscheid tussen updates voor beveiliging, social media en verbeteringen in uw app.

Beveiligingsupdates

Naast het up-to-date blijven op het gebied van het besturingssysteem van de apparaten waar uw app op draait, moet er ook rekening gehouden worden met de beveiliging van uw app. Zeker als de app gegevens verzamelt van de gebruikers is beveiliging een belangrijk punt dat niet mag worden vergeten. De laatste tijd is er natuurlijk veel gesproken over data en persoonsgegevens en hoe deze beveiligd moeten worden. Ook voor apps zijn er regels omtrent app privacy. Het is dus raadzaam om geregeld beveiligingsupdates uit te voeren, om uzelf in te dekken maar ook om gebruikers te beschermen.

Social media updates

Als uw app de mogelijkheid biedt om social media functies te gebruiken, zoals inloggen met een social media profiel, is het belangrijk om deze functies up-to-date houden. Het kan behoorlijke irritaties opleveren wanneer gebruikers niet meer kunnen inloggen terwijl dat voorheen wel mogelijk was.

Verbeteringen in uw app

U heeft een app laten ontwikkelen en na een jaar wilt u nieuwe functionaliteiten toevoegen of heeft uw organisatie bijvoorbeeld veranderingen aangebracht in de huisstijl. Uw app kan dan niet achterblijven. Het is dan van belang om updates door te voeren. Het toevoegen van nieuwe features is over het algemeen gecompliceerder dan een beveiligingsupdate of een software update. Het valt dan ook buiten het gebruikelijke onderhoud van de app.

Wat als er geen onderhoud wordt uitgevoerd?

Het niet uitvoeren van updates of onderhoud heeft natuurlijk negatieve gevolgen. Zo kan het voorkomen dat nieuwe updates van besturingssystemen niet meer compatibel zijn met de app. Hierdoor daalt de gebruiksvriendelijkheid van de app en zal de app hoogstwaarschijnlijk ook minder worden gebruikt. Door op tijd app onderhoud uit te voeren zorgt u ervoor dat uw app toekomstbestendig is. Op deze manier blijft uw app up-to-date en relevant voor uw gebruikers.

Hoe vaak moet het app onderhoud plaats vinden?

De frequentie waarin een app moet worden geüpdatet hangt samen met de wensen van uw gebruikers en de ontwikkelingen in het software landschap. AnyPresence heeft onderzocht hoe vaak er gemiddeld een update of een verbetering wordt doorgevoerd bij een gemiddelde app. Zo voert volgens het onderzoek 29% van de apps één keer per maand een update uit en meer dan de helft van de apps wordt ongeveer eens per half jaar geüpdatet.

Hoe vaak uw app updaten

Wat kost het onderhoud van een app?

Het up-to-date houden van een app kost jaarlijks meestal minder dan 10% van het initiële ontwikkelbudget. Heeft u dus €30.000 in een app geïnvesteerd dan zullen de app onderhoud kosten ongeveer rond de €3.000 per jaar liggen. De onderhoudskosten van een app hangen dus samen met de grootte van de app. Als de app op meerdere platformen draait vallen de ontwikkelkosten van de app ook hoger uit en daarmee dus ook de kosten van het onderhoud.

Advies

Wat moet u nu als toekomstige app ontwikkelaar met deze feiten? Natuurlijk wilt u het liefst dat iedereen uw nieuwe app kan gebruiken, maar het ondersteunen van oude softwareversies kan enorm in de papieren lopen. In onze dagelijkse praktijk adviseren we om te focussen op de softwareversies waarmee u opgeteld in ieder geval 90% van de markt bereikt. Voor iOS betekent dit meestal dat u de meest recente versie ondersteunt en daarnaast één versie lager. Voor Android betekent het dat alles lager dan Android 5.0 in het algemeen niet meer wordt ondersteund. De kans is groot dat deze smartphones met verouderde software binnen een jaar worden vervangen. Ons advies is om vooral in de toekomst en niet onnodig in het verleden te investeren.

Vraag uw ontwikkelaar om vooruit te kijken en aandacht te schenken aan de toekomstbestendigheid van uw app. Ontwikkelaars hebben al in een vroeg stadium, voordat deze breed beschikbaar komen bij consumenten, de beschikking over nieuwe versies van Android en iOS en kunnen daarmee testen. Zo kunt u eventuele problemen laten identificeren en oplossen voordat gebruikers ertegenaan lopen. In veel gevallen kunt u met een ontwikkelaar zogenoemde SLA’s (service level agreements) overeenkomen, waarin zaken als probleemidentificatie, bugfixing en responstijden worden vastgelegd.

App onderhoud bij Shareforce

Bent u op zoek naar een app ontwikkelaar die met zorg uw app onderhoud uitvoert? Bij Shareforce maken wij goede afspraken over het onderhoud van uw app. We stellen daarbij indien gewenst een SLA (Service Level Agreementen) op, zodat er geen misverstanden kunnen ontstaan.

 

 

Meer informatie nodig?

 

Wij kunnen u verder helpen met al uw app wensen. Vul het contactformulier in en wij reageren binnen één werkdag.

 
Contact

Image

Reactie plaatsen