Als u een app laat maken krijgt u ongetwijfeld met app ontwikkelaars te maken. Die op hun beurt ongetwijfeld weer termen gaan gebruiken waar u wellicht niet mee bekend bent en dus wat extra toelichting nodig hebben. Om ervoor te zorgen dat voor iedereen deze vaktaal duidelijk is hebben wij deze begrippen op deze pagina opgesteld met de nodige uitleg erbij. Ontbreken er termen laat ons dan weten via de mail. Heeft u interesse in technische trends of tips? Bekijk dan onze blog.

Onderwerpen


App ontwikkeling

App

Een app is software die opereert op computers, smartphones, tablets, smartwatches en SmartTV’s. Door een app te downloaden voegt de gebruiker eigenlijk een extra functie toe aan het apparaat. Denk bijvoorbeeld aan de Spotify app waarmee muziek geluisterd kan worden.

App ontwikkelaar

Een app ontwikkelaar is een persoon of bedrijf die apps ontwikkelt en/of onderhoudt. Hiervoor is veel kennis nodig van een programmeertaal ofwel Java of Swift. De app ontwikkelaar schrijft de broncode, wat het belangrijkste eindproduct is.

API

API staat voor Application Programming Interface. Deze zorgt voor de uitwisseling van gegevens tussen apps en backend. Het is een koppeling tussen de twee systemen, ofwel een poort van het ene systeem naar het andere.

App store

De App store is een online winkel van Apple waar apps worden aangeboden. Hier kunnen consumenten apps downloaden die zijn goedgekeurd door Apple. De app store is de enige plek waar geverifieerde apps voor Apple kunnen worden gedownload.

App store optimalisatie

App store optimalisatie is het proces waarmee de vindbaarheid van de app wordt verbeterd. Dit heeft als doel een grotere groep potentiële gebruikers bereiken. Er zijn een aantal belangrijke factoren die bijdragen aan de vindbaarheid. Binnen deze factoren valt onderscheid te maken tussen directe en indirecte factoren.

Back-end

De back-end van een app is een gedeelte dat niet zichtbaar is voor de gebruikers. Bestaat vaak uit API's en heeft de vorm van een dashboard.

Big data

Big data zijn een of meer datasets die voor normale databasemanagementsystemen te groot zijn om te onderhouden.

Bluetooth

De broncode is de leesbare code van de software. Deze code geeft als het ware instructies aan de software hoe deze moet reageren. De broncode wordt geschreven in een bepaalde programmeertaal. Denk hierbij aan Java of Swift.

Broncode

Bluetooth is een draadloze verbinding over een korte afstand tussen apparaten. Met bluetooth is het mogelijk om verschillende apparaten aan elkaar te koppelen.

Bug

Een bug is een programmeerfout in de software, dit heeft als gevolg dat de app niet naar behoren functioneert. Een bug kan verschillende oorzaken hebben, zo kan het een menselijke fout zijn. Echter kan een bug ook zomaar ontstaan, wanneer bijvoorbeeld het besturingssysteem een update krijgt. Waardoor de geschreven software niet meer compatibel is.

Content managementsysteem (CMS)

Een content managementsysteem (CMS) is software die het mogelijk maakt om documenten en gegevens op internet te publiceren. Het CMS stelt de beheerders van het systeem in staat om content te publiceren zonder veel technische kennis.

Database

Een database is een verzameling van digitale gegevens die op een gemakkelijke manier te raadplegen zijn. Databases zijn niet meer weg te denken uit de huidige samenleving. Vrijwel elke organisatie heeft er mee te maken om informatie op te slaan zodat deze niet verloren gaat.

Emulator

Een emulator is een software die andere software of hardware nabootst om te testen of de gebouwde software werkt naar behoren. Hierin wordt onderscheidt gemaakt in een hardware-emulator en een software-emulator.

Front-end

Front-end is het gedeelte van een toepassing dat zichtbaar is voor de gebruiker. Het front-end wordt ook wel user interface (UI) of gebruikersinterface genoemd. Het is dus het gedeelte van de app waar de gebruiker interactie mee uit kan voeren.

Google Play Store

De Google Play store is een online winkel van Android waar apps worden aangeboden. Hier kunnen consumenten apps downloaden die zijn goedgekeurd door Google. De Google Play Store is de enige plek waar consumenten geverifieerde Android apps kunnen downloaden.

Global positioning system

Het global positioning system is een systeem dat gebruikt wordt om de locatie van de gebruiker te bepalen. De locatie wordt bepaald door verschillende satellieten die communiceren met de ontvangers en de grondstations.

Human Interface Guidelines

De Human Interface Guidelines zijn de richtlijnen voor het ontwerpen van apps die naadloos integreren met Apple-platforms. Deze richtlijnen hebben betrekking tot de kwaliteit en functionaliteit van de apps.

Minimum Viable Product (MVP)

Een Minimun Viable Product (MVP) is het minimaal werkende product. Of in geval van app ontwikkeling, de eerste werkende versie van de app. Het doel hiervan is om in een zo vroeg mogelijk stadium feedback te krijgen.

Native App

Een native app wordt specifiek ontwikkeld voor één platform in de bijbehorende programmeertaal. Voor Android is dat Java voor iOS is dat Swift en in het verleden Objective-C. Native apps hebben een aantal duidelijke voordelen ten opzichte van hybride- of webapps.

NFC

Near field Communication(NFC) is een draadloze manier om informatie uit te wisselen in een straal van slechts 10 centimeter. In de smartphone zit een chip die communiceert met andere NFC-apparaten bijvoorbeeld een betaalsysteem of andere smartphone.

Pushnotificatie

Een pushnotificatie is een melding die app gebruikers ontvangen ook als zij de niet in de app-omgeving actief zijn. Hiermee worden gebruikers op de hoogte gesteld van ontwikkelingen.

Request for Proposal (RFP)

Een Request for Proposal (RFP) is een app briefing. Hierin wordt beschreven wat de wensen zijn van de app. Dit document zorgt ervoor dat alle neuzen de juiste kant op staan en dat de app voorstellen die u krijgt niet alle kanten op vliegen.

Service level agreement (SLA)

Een service level agreement (SLA) is een lijst van afspraken die tussen opdrachtgever en app ontwikkelaar wordt gemaakt waarin servicelevel afspraken worden gemaakt. Op deze manier weten beide partijen waar ze aan toe zijn wanneer er iets fout gaat. Daarom worden er in een SLA de prioriteiten, responstijden, tarieven en doorlooptijden afgesproken waarbinnen toekomstige issues afgehandeld moeten worden.

Software development kit (SDK)

Een software development kit (SDK) is een verzameling tools die nodig zijn bij het ontwikkelen van software. Voor verschillende besturingssystemen of functies zijn SDK’s ontwikkeld.

Script

Een script bestaat uit alle instructies in een programmeertaal die uitgevoerd wordt zonder bemoeienis van een gebruiker. Een script is dus eigenlijk een opeenvolgende lijst met opdrachten die een computer, browser of programma uit moet voeren.

Webapp

Webapps ofwel web applicaties zijn geschreven in HTML, Javascript en/of CSS. Waarbij HTML de structuur formuleert en de CSS de stijl. De webapps worden geladen vanaf een webserver en draaien in een webbrowser. Hierdoor is het niet mogelijk om de app te gebruiken zonder internetverbinding.

Wireframes

Wireframes zijn een hulpmiddel om de app of website te visualiseren. Het zijn als het ware een soort schetsen van de verschillende schermen in een app. Zo worden de functionaliteiten, het design, de navigatie en indeling van de app uitgelicht in de wireframes.

User experience

De user experience is de ervaring die een persoon heeft tijdens het gebruiken van een app. Het doel is om de gebruikerservaring zo prettig en effectief mogelijk te laten verlopen.

User interface

De user interface is de grafisch vormgegeven omgeving waarmee de gebruiker communiceert met een computersysteem. De meest belangrijke functie van de user interface is het zo gebruiksvriendelijk mogelijk maken van het computersysteem.


Besturingssystemen

Android

Android is een besturingssysteem waar bijvoorbeeld Samsung en Huawei op draaien. Android wordt geschreven in Java, een programmeertaal die platform onafhankelijk is. App ontwikkelaars schrijven deze code in de ontwikkelomgeving Android Studio.

iOS

iOS is het besturingssysteem waar apparaten zoals iPhone en iPad op draaien. iOS is een besturingssysteem dat is ontwikkeld door Apple. Dit besturingssysteem is geschreven in de programmeertaal Swift. De ontwikkeling van apps in deze programmeertaal vindt plaats in de ontwikkelomgeving Xcode.


Ontwikkelomgeving

Integrated development Environment (IDE)

Een integrated development enviroment is een programma dat functioneert als de ontwikkelomgeving voor app ontwikkelaars. Voor iOS heet de omgeving Xcode, voor Android heet de omgeving Android Studio.

Android Studio

Android Studio is de ontwikkelomgeving ofwel integrated development environment (IDE) voor het Android besturingssysteem. In deze ontwikkelomgeving kunnen app ontwikkelaars de code schrijven in de programmeertaal Java.

Xcode

Xcode is de ontwikkelomgeving (IDE) voor het besturingssysteem iOS en macOS. In deze ontwikkelomgeving kunnen app ontwikkelaars met de programmeertaal Swift software ontwikkelen.


Programmeertalen

Java

Java is een programmeertaal die onder andere gebruikt wordt om apps te ontwikkelen voor smartphones met het besturingssysteem Android. De programmeertaal is ontwikkeld door Sun Microsystems en is open source.

Swift

Swift is een programmeertaal die gebruikt wordt om apps te ontwikkelen voor macOS en iOS. De programmeertaal is door Apple ontwikkelt en heeft een geïntegreerde ontwikkelomgeving waar ontwikkelaars de software kunnen schrijven en testen.


Toepassingen

Domotica

Domotica (ook wel smart home) is de toepassing van elektronica en Wi-Fi-netwerken om op deze manier processen binnen en rondom een woning, kantoor of bedrijf te automatiseren. Zo kunnen verschillende elektronische apparaten aangestuurd worden door middel van sensoren, een mobiel apparaat zoals een smartphone en/of tablet, computers of controller. De integratie van domotica wordt gebruikt om de kwaliteit van wonen en leven te verbeteren.

Smartphone

Een smartphone is een mobiele telefoon waarvan de functionaliteiten meer lijken op die van een computer, zoals toegang tot het internet, muziek luisteren, video’s bekijken en meer. Echter beschikt een smartphone vaak over minder werkgeheugen dan een desktop of een laptop. Waardoor deze niet dezelfde zware programma's kan draaien zoals een desktop dat kan.


Werkmethoden

Agile

Agile is de benaming van een overkoepelende iteratieve stroming. Het betekent letterlijk lenig, het gaat dus om een flexibele manier van werken. In de IT houdt dit in dat de app ontwikkeling in korte sprints gebeurt. Deze korte sprints duren vaak niet langer dan een maand.

Kanban

Kanban is de meest losse van de hier beschreven software-ontwikkelmethoden. Er kan namelijk op ieder moment geswitcht worden in de planning en de methode kent in tegenstelling tot scrum geen vaste oplevermomenten.

Lean

Lean is een Agile werkmethode. Lean softwareontwikkeling (LSD) kan worden samengevat in zeven principes, die erg lijken op de principes uit de lean productie in industriële omgevingen.

Scrum

Scrum is een Agile werkmethode. Binnen Scrum werken multidisciplinaire teams samen, die in korte sprints met een vaste lengte van 1 tot 4 weken, werkende softwareproducten opleveren.

Waterval methode

De waterval methode is de meest klassieke vorm van softwareontwikkeling. In deze methode wordt achtereenvolgens - als in een waterval - door de verschillende fases van het software ontwikkelproces heen gegaan.