Wat is een database?

Een database is een verzameling van digitale gegevens die op een gemakkelijke manier te raadplegen zijn. Databases zijn niet meer weg te denken uit de huidige samenleving. Vrijwel elke organisatie heeft er mee te maken om informatie op te slaan zodat deze niet verloren gaat.

Een database moet aan de CRUD-voorwaarden voldoen

Create - Het opslaan van gegevens moet eenvoudig en duurzaam verlopen.
Read - Het opzoeken en doorzoeken van de gegevens moet eenvoudig kunnen.
Update - Het onderhouden van de gegevens moet mogelijk zijn.
Delete - Het verwijderen van de gegevens moet kunnen zonder de werking van het systeem nadelig te beïnvloeden. 

Terug naar definities