Wat is Kanban?

Kanban is de meest losse van de hier beschreven software-ontwikkelmethoden. Er kan namelijk op ieder moment geswitcht worden in de planning en de methode kent in tegenstelling tot scrum geen vaste oplevermomenten. Wel wordt bijgehouden wat de gemiddelde doorlooptijd is van features, zodat een toekomstige werkplanning hierop afgestemd kan worden.

Ondanks dat de methode nu nog steeds populair is, dateert Kanban eigenlijk al uit de jaren 40, toen Toyota haar ‘just in time’ productieproces introduceerde. In de Kanban methode ligt de nadruk op het continu opleveren van features.

De voortgang van het werk wordt bijgehouden op het Kanban bord. Dit is simpelweg een visuele weergave van taken onder de kopjes ‘todo’, ‘doing’ en ‘done’. De taken en een simpele omschrijving daarvan worden op kaartjes geschreven. De kaartjes worden verplaatst op het bord naarmate het werk vordert.

Kanban proces


Terug naar definities