Wat is Lean?

Lean is een Agile werkmethode. Lean softwareontwikkeling (LSD) kan worden samengevat in zeven principes, die erg lijken op de principes uit de lean productie in industriële omgevingen.

De 7 principes

  1. Voorkom verspilling
  2. Versterk het leereffect
  3. Beslis zo laat mogelijk
  4. Lever zo snel mogelijk
  5. Geef het team verantwoordelijkheid
  6. Kwaliteit
  7. Zie het geheel

Alles wat geen waarde toevoegt voor de klant wordt in Lean gezien als verspilling. Denk daarbij bijvoorbeeld aan bureaucratische processen. Door veel samen te werken en zo vroeg mogelijk te testen wordt het opstapelen van fouten voorkomen. Beslissingen worden in de Lean methode soms uitgesteld door een meersporenbeleid te hanteren. Zo kunnen belangrijke keuzes gebaseerd worden op feiten in plaats van aannames.

Lean werkt ook met korte iteraties. Taken worden omgezet in user stories waarbij teamleden zelf het werk organiseren door middel van een ‘self pulling’ systeem. Daarbij worden nieuwe taken in een dagelijkse ‘standup’ meeting zelf gekozen door teamleden. Binnen de Lean methode staat het vinden van goede mensen en hen het werk laten doen centraal. Dit in tegenstelling tot een ‘topdown’ benadering waarin werknemers vaak als uitvoerende poppetjes worden gezien.

Het Lean denken moet door iedereen in een project goed begrepen worden voordat het wordt toegepast. Zie het grote geheel, maak kleine stappen, test meteen en leer snel (“think big, act small, fail fast and learn rapidly”) is de kern van Lean softwareontwikkeling.


Terug naar definities