Wat is Agile?

Agile is de benaming van een overkoepelende iteratieve stroming. Het betekent letterlijk lenig, het gaat dus om een flexibele manier van werken. In de IT houdt dit in dat de app ontwikkeling in korte sprints gebeurt. Deze korte sprints duren vaak niet langer dan een maand. Zoals gezegd is Agile een benaming van een overkoepelende iteratieve stroming. Dat houdt in dat er meerdere manieren van Agile werken zijn, zoals Scrum, Kanban, Lean en de waterval methode.

 

Waarom Agile werken?

Het is de bedoeling dat met Agile werkmethoden het aantal risico’s tijdens de app ontwikkelingsperiode worden verminderd. Dit gebeurt door in korte sprints te werken, zo blijft het voor het projectmanagement overzichtelijk. In een Agile team wordt veel gecommuniceerd en dit gebeurt vaak face-to-face. Veel Agile teams hebben daarom vaak een korte bespreking waarin wordt besproken wat er al is uitgevoerd en wat er nog moet gebeuren.Aan het eind van elke sprint wordt op basis van werkende softwareproducten de voortgang gemeten. Als het softwareproduct of de feature werkt kan er een nieuwe sprint worden opgezet.


Terug naar definities