Wat is een Minimum Viable Product?

Een Minimum Viable Product (MVP) is het minimaal werkende product. Of in geval van app ontwikkeling, de eerste werkende versie van een app. Het doel hiervan is om in een zo vroeg mogelijk stadium feedback te krijgen. Zo wordt er voorkomen dat de app ontwikkelaar verder werkt op fouten of verkeerde aannames.

Deze manier van werken komt veel voor in start ups en bedrijven die een scrum werkwijze hanteren. Het vermindert de kans op risico’s en geeft de opdrachtgever inzicht in de toegevoegde waarde van de app.


Terug naar definities