Wat is de waterval methode?

De waterval methode is de meest klassieke vorm van softwareontwikkeling. In deze methode wordt achtereenvolgens - als in een waterval - door de verschillende fases van het software ontwikkelproces heen gegaan.

Fases

  1. Definitie & analyse (doel)
  2. Basisontwerp (wat)
  3. Technisch ontwerp (hoe)
  4. Bouw & implementatie
  5. Testen
  6. Integratie
  7. Beheer & onderhoud

Het watervalmodel is afgeleid van de traditionele manier van werken in grote projecten in de constructiebouw. Aan een volgende fase wordt niet begonnen wanneer een voorgaande nog niet is afgesloten. En wanneer in één van de fases een fout ontdekt wordt, gaat men helemaal terug om die fase te corrigeren en de daaropvolgende stappen opnieuw uit te voeren.

De laatste jaren is met de opkomt van meer Agile methoden de waterval methode steeds minder populair geworden. De reden daarvoor is dat veel grote softwareprojecten die sterk leunden op de waterval methode nogal eens de neiging hadden om uit de planning en het budget te lopen.


Terug naar definities