De beste app-ontwikkelaar kies je zo!

app ontwikkelaar selectie


Hoewel er bij grote app-opdrachtgevers de laatste jaren een trend naar meer in-house ontwikkeling te constateren is, waarbij men heeft geïnvesteerd in eigen teams, besteedt de overgrote meerderheid van de opdrachtgevers ontwikkeling nog altijd uit aan een gespecialiseerd app-ontwikkelbedrijf. De kans is groot dat er voor jouw app in het begin nog geen volledig team op fulltime basis nodig is. Maar hoe selecteer je nu een geschikte app-ontwikkelaar? Nederland kent honderden bedrijven die app-ontwikkeling aanbieden en voor nieuwkomers is het vaak moeilijk om daaruit een goede keuze te maken. Daarom beschrijf ik hierna een aantal stappen die je van longlist, via shortlist tot de selectie van een geschikte app-ontwikkelaar brengen.

 

1. LONGLIST

De eerste stap is het maken van een lijst van ongeveer tien app-ontwikkelbedrijven waarvan jij denkt dat ze in aanmerking komen als toekomstige partner. Dit vereist wat research, maar er zijn enkele punten van waaruit je je zoektocht kunt beginnen:

 • Google – Natuurlijk is Google je beste vriend als je nieuwe leveranciers wilt ontdekken. Zoek op termen als ‘app-ontwikkelaar’, ‘app-ontwikkeling’ of ‘app development’ en je krijgt pagina’s met mogelijke partijen. Besteed ook aandacht aan partijen die adverteren op de door jou gebruikte zoektermen. Blijkbaar hebben ze er euro’s voor over om met jou als mogelijke opdrachtgever in contact te komen.
 • Netwerk – Doe navraag bij je netwerk: collega’s, vrienden en zakenpartners. Wellicht kennen zij een goede app-ontwikkelaar. Ondernemers, marketeers of ICT’ers hebben misschien zelfs al goede partners bij wie ze je graag introduceren.
 • Lijsten – Er zijn diverse websites met overzichten van app-ontwikkelaars. Hoewel die lijsten zeker niet altijd up-to-date en/of compleet zijn, omvatten ze meer dan voldoende namen die kunnen dienen als een startpunt. Voorbeelden zijn de overzichten van Adformatie, Emerce en Onedaycompany.

 

Shareforce Wilt u geheel vrijblijvend een globale prijsopgave voor uw app concept? Neem dan contact op met John Kivit via 073-8440004 of stuur een bericht via het contactformulier. We helpen u graag verder!

  

2. SHORTLIST

Nu je een eerste eigen overzicht van de markt hebt gemaakt, is het zaak dit terug te brengen tot ongeveer drie tot vijf partijen. Je offerteverzoek neerleggen bij een te groot aantal marktpartijen leidt aan beide kanten tot veel werk en is daarom onverstandig. We gaan voor kwaliteit in plaats van kwantiteit. Je kunt je longlist terugbrengen tot een shortlist door goed te kijken naar de websites van de mogelijke app-ontwikkelaars, maar nog beter is het om een aantal telefoontjes te plegen waarin je wat meer doorvraagt.

De volgende criteria kun je gebruiken om de lijst uit te dunnen:

 • Organisatie – Hoe groot is het bedrijf en wat is de historie? Afhankelijk zijn van één of enkele personeelsleden maakt je kwetsbaar. Bedrijven met een wat langere staat van dienst kunnen vaak meer continuïteit bieden dan startups. Let ook goed op de contactpersoon die jou in eerste instantie verder helpt. Heb je met die persoon een klik en komt hij de afspraken na? Het ontwikkelen van apps blijft mensenwerk en het is belangrijk dat je goed door één deur kunt met je toekomstige app-ontwikkelpartner. Wellicht vind je het ook belangrijk dat de ontwikkelaar in dezelfde regio gevestigd is, zodat jullie regelmatig face-to-face kunnen afspreken.
 • Expertise – Over welke kennis beschikt de app-ontwikkelaar en hoe matcht dit met jouw voorkeuren? Zoek je een fullservicebureau dat concept, design, ontwikkeling én marketing van je app uitvoert, of wil je slechts een deeltraject uitbesteden? Heeft het bedrijf zowel Android- als iOS-ontwikkelaars beschikbaar? Bezit men technische kennis op het gebied van zaken die jij cruciaal vindt? Afgezien van technische kennis is kennis van jouw specifieke markt een pre.
 • Cases – Voor welke opdrachtgevers heeft de app-ontwikkelaar recentelijk gewerkt? Veel ontwikkelaars presenteren op hun website een overzicht van recente cases. Zijn er projecten die lijken op het project dat jij wilt uitbesteden? Je kunt natuurlijk informeren naar enkele referenties, om bij de betrokkenen door te vragen naar de ervaringen die ze met die specifieke app-ontwikkelaar hebben.


3. SELECTIE

Nu je nog maximaal een handvol partijen overhebt, wil je hoogstwaarschijnlijk een paar voorstellen en offertes ontvangen. Daarvoor is allereerst een goede appbriefing noodzakelijk. Een persoonlijke kennismaking en toelichting op je offerteverzoek is raadzaam. Misschien is jouw project nu nog vertrouwelijk en wil je vooraf de garantie dat partijen zonder jouw toestemming niets met dit idee kunnen doen. Dat kan geregeld worden door het tekenen van een geheimhoudingsovereenkomst (ook wel NDA of Non Disclosure Agreement genoemd). Een goede app-ontwikkelaar heeft zo’n overeenkomst vaak al klaarliggen.

Met de app-ontwikkelaar die je selecteert, hoop je natuurlijk de komende jaren aan succes te bouwen. Ga daarom tijdens het selectieproces niet over één nacht ijs. Op het moment dat je alle voorstellen binnen hebt, is het tijd om te vergelijken. Budget, aanpak en planning zijn daarbij vaak belangrijke factoren. Maar als alles samenkomt, speelt met name het vertrouwen dat je persoonlijk in een app-ontwikkelaar hebt een doorslaggevende rol.

Vind je het lastig om een keuze te maken? Volg dan de ‘hoofd-hart-buik’-methode. Bepaal je keuze op basis van wat rationeel de beste optie is (hoofd), met wie je de beste klik hebt (hart) en laat ook je onderbuikgevoel meespelen (vertrouwen) om alle uitspraken en beloften die gedaan worden op hun waarde te schatten. Kies de partij waarbij deze drie factoren het meest in lijn zijn.

4. CONTRACT

Met je voorkeurspartij ga je alle afspraken goed vastleggen. Maar eerst volgt nog een stevig rondje onderhandelen over budget en planning. Vraag naar een finale prijs. Op deze manier bespaar je vaak nog 5 à 10% op de offerteprijs, zeker als jouw toekomstige app-ontwikkelaar de overtuiging heeft dat je nog jaren met hem door wilt. Respecteer tijdens de onderhandelingen wel de gouden driehoek van prijs, kwaliteit en snelheid. Haal niet het onderste uit de kan, want dat ga je merken tijdens de uitvoering.

In het projectcontract laat je alle uitgangspunten en afspraken vastleggen. Daarbij kun je natuurlijk verwijzen naar de appbriefing, gesprekken en het uitgebrachte voorstel. Een goed dichtgetimmerd contract bevat minimaal de volgende onderdelen:

 • Partijen – Wie zijn verantwoordelijk voor dit project namens opdrachtgever en ontwikkelaar? Vermeld de juiste bedrijfsnamen, rechtsvormen en adresgegevens en controleer de tekenbevoegdheid van ondertekenaars.
 • Opdracht – Geef een korte omschrijving van de opdracht. Een verwijzing naar eerdergenoemde documenten volstaat vaak.
 • Budget – Wat is de vastgestelde prijs voor deze opdracht? Welke zaken vallen eventueel buiten de vaste prijs en worden op nacalculatie gefactureerd? Wat is in dat geval het uurtarief?
 • Planning – Wanneer is de deadline voor dit project? Zijn er tussentijdse deelopleveringen?
 • Betaling – Wat is de betalingstermijn en in hoeveel termijnen wordt de opdracht gefactureerd? Gangbaar is een deelfactuur bij start, oplevering en definitieve goedkeuring van de opdracht. Dit kan bijvoorbeeld een 50%-, 30%- en 20%-verdeling van het totaalbedrag over deze drie momenten zijn.
 • Compatiblity – Vanaf welke Android- en/of iOS-versies hoort de app perfect te functioneren? Het is vaak onmogelijk om alle historische versies te ondersteunen, maar zorg ervoor dat een brede doelgroep (> 75%) jouw app zeker kan gebruiken. Leg daarnaast vast of de app alleen geschikt hoeft te zijn voor smartphones of ook voor tablets.
 • Garantie – Wat is de termijn waarbinnen de ontwikkelaar eventuele fouten of tekortkomingen moet herstellen? Hoelang is de ontwikkelaar verantwoordelijk voor eventuele bugs die gemeld worden door gebruikers? Ontwikkelaars garanderen over het algemeen geen toekomstbestendigheid, dus is het slim om vooraf afspraken hierover te maken in een service level agreement (SLA). In dat geval weet je waar je aan toe bent als je app niet functioneert op nieuwe Android- of iOS-versies. In een SLA kun je zaken vastleggen ten aanzien van prioriteiten, responstijden, tarieven en doorlooptijden waarbinnen toekomstige issues afgehandeld moeten worden.
 • Eigendom – Wie is eigenaar van het idee, concept, design en de broncode van het project? Omdat de code feitelijk het belangrijkste eindproduct van een app-ontwikkelaar is, komt dit hierna meer in detail ter sprake.
 • Voorwaarden – Welke algemene voorwaarden zijn van toepassing: die van de app-ontwikkelaar of de inkoopvoorwaarden van jouw bedrijf? In het eerste geval is het goed om te controleren of de voorwaarden van de app-ontwikkelaar geen al te beperkende zaken bevatten. Worden diens voorwaarden door een bredere vakgroep gehanteerd, dan biedt dit meer zekerheid.
 • Ondertekening – Beide partijen bevestigen alle afspraken door het plaatsen van een handtekening en een paraaf op iedere pagina van de overeenkomst.

Gefeliciteerd, jullie zijn eruit en het meest arbeidsintensieve deel van het apptraject kan nu beginnen!

5. BRONCODE

In alle projecten waarin software wordt ontwikkeld, vormt de broncode het belangrijkste eindproduct. Voor jou als opdrachtgever is het daarom belangrijk dat je na definitieve oplevering van het project de beschikking hebt over deze broncode. Het is denkbaar dat je niet tevreden bent over je huidige app-ontwikkelaar, dat de ontwikkelaar stopt met het aanbieden van zijn diensten of – nog erger – dat het bedrijf failliet gaat. In dat geval moet je wel je handen vrij hebben om met een ander in zee te gaan.

Ik adviseer daarom ervoor te zorgen dat de intellectuele eigendom van de broncode bij jou als opdrachtgever komt te liggen. Dit is echter niet altijd volledig mogelijk; sommige zaken zijn te algemeen of worden zo vaak ingezet door ontwikkelaars dat eigendom niet te claimen is. Spreek in dat geval voor die delen van de code een onbeperkt gebruiksrecht af. Zo ben je nooit met handen en voeten gebonden aan een ontwikkelaar.

Bijna alle professionele app-ontwikkelaars slaan code op in een zogeheten code repository, zoals Git. Al tijdens de ontwikkelfase wordt broncode hier gecentraliseerd. Een repository regelt het versiebeheer en voegt het werk van meerdere ontwikkelaars samen, of kan dit juist gescheiden houden. Zo kunnen verschillende ontwikkelaars aan verschillende onderdelen van het project werken.

Git is als code repository tegenwoordig het meest gangbaar. Andere formaten (zoals CVS, Mercurial en SVN) worden steeds minder gebruikt om code op te slaan. Al deze zogenoemde version control systems worden ondersteund door commerciële partijen die de code veilig online opslaan. Enkele populaire marktpartijen zijn Assembla, Atlassian Bitbucket, Github en Launchpad. Als opdrachtgever wil je tegen het einde van het project toegang hebben tot deze code repository om jouw broncode voor de toekomst veilig te kunnen stellen. Je kunt de app-ontwikkelaar natuurlijk ook vragen om de code voor je te archiveren in een .zip-bestand. 

Heb je niet de beschikking over de broncode van jouw project? Dan is het voor iedere nieuwe app-ontwikkelaar een stuk lastiger om het project voort te zetten. Hoewel de bestaande app in de appstore wel als voorbeeld kan dienen, moet er in feite een nieuwe start gemaakt worden met het programmeren. Dit zal altijd een arbeidsintensieve klus zijn, die daardoor in de papieren loopt.

  


In de hand van de klant
In de hand van de klantWil je meer weten over hoe je succesvol kunt zijn met een app? Bovenstaand artikel komt uit het recent verschenen boek ‘In de hand van de klant’ van Shareforce oprichter John Kivit. Hij deelt daarin al onze geheimen voor het ontwikkelen van succesvolle apps. Niet alleen de ontwikkeling komt aan bod, maar ook het hele proces van strategie, concept & design én het in de markt zetten van apps. Wat je juist wél en niet moet doen. Boordevol feiten, cijfers, tips, checklists, tools, methoden en praktijkinformatie. Zo leer je hoe jouw app een plek verovert op de smartphone van jouw klant!


 

Image

Reactie plaatsen