E-mail feiten in het mobiele tijdperk

E-mail is één van de meest gebruikte toepassingen op de smartphone, tablet, laptop en desktop. Toch zijn er in Nederland niet heel veel cijfers bekend hoe de gebruiksaandelen over deze apparaten zijn en wat de marktaandelen van de verschillende e-mail cliënts zijn. We lieten daarom een marktonderzoek uitvoeren door Multiscope via hun maandelijkse marktpeiler. In totaal werkten 1.014 respondenten mee aan het onderzoek.

Desktop, laptop, smartphone of tablet?
Allereerst werd gevraagd via welk apparaat de laatste e-mail is gelezen. Hieruit blijkt dat de meeste e-mail in Nederland nog steeds via een desktop of laptop wordt gelezen (1). Het aandeel van de smartphone en tablet is nagenoeg even groot.

E-mail (desktop, laptop, tablet, smartphone)


Web, software of app?

E-mail kan op deze apparaten op verschillende manieren gelezen worden. Hierbij kan een onderscheid gemaakt worden tussen web (lezen via een browser), software (geïnstalleerd op desktop / laptop) of apps (geïnstalleerd op smartphone of tablet). Over de verschillende apparaten heen zijn dit de verhoudingen tussen deze mogelijkheden:

E-mail (web, app, software)

Apps zijn vanzelfsprekend dominant op de smartphone. Ongeveer twee derde gebruikt een app op de smartphone om daar e-mail te lezen, de rest gebruikt webmail via een mobiele browser. Op de desktop en laptop is de situatie logischerwijs anders. Daar leest juist twee derde de mail via een webbrowser, de rest via software die geïnstalleerd is. Op de tablet is de situatie weer net even anders. Daar is webmail opvallend genoeg het meest populair. Het is de keuze voor ongeveer 60%. De overige 40% heeft een app op de tablet geïnstalleerd om e-mail te lezen.


Populaire e-mail cliënts

Voor de optimalisatie van e-mail campagnes is het interessant om te weten welke e-mail cliënts populair zijn. Dit is de top 10 over de verschillende apparaten en mogelijkheden heen. Bij het plannen van een e-mail campagne is het zaak om minimaal te testen en optimaliseren voor deze cliënts. De top 10 is namelijk samen goed voor 81%.

E-mail (marktaandelen e-mail clients)

Als we alle e-mail cliënts groeperen naar bedrijf, dan blijkt dat Microsoft bijna de helft van de markt in handen heeft (49%), Google volgt op afstand met 21% en Apple is de nummer 3 met 5%. De rest van de markt wordt verdeeld over vele kleinere spelers.

 

 

(1) Uit de e-mail benchmark 2015 van E-village bleek eerder dat 43% van alle e-mail gelezen wordt via smartphone of tablet. Beide metingen zijn natuurlijk niet direct te vergelijken qua methodiek, maar er kan wellicht sprake zijn van een lichte ondervertegenwoordiging van het aantal mobiele e-mail lezers in het Multiscope panel.

 

Image

Reactie plaatsen